0 امتیاز
242 نمایش
منظورم اینه که ظرفیت تور و خودمون ‍پر کنیم. اما مکان و خودمون مشخص کنیم.
توسط teja (23 امتیاز)
بازتگ شده توسط admin

پاسخ شما

Preview

نام نمایشی شما (اختیاری):
حریم: آدرس ایمیل شما تنها برای فرستادن اخبار این موضوع استفاده می‌شود.
...