0 امتیاز
2.5k نمایش
توسط teja (23 امتیاز)
بازتگ شده توسط admin

1 پاسخ

0 امتیاز

تنها پیست اسکی اطراف مشهد (شرق کشور) پیست اسکی شیرباد هست
سایت رسمی پیست اسکی شیرباد
آدرس: خراسان رضوی _ چناران_ ارتفاعات رشته كوه بينالود ـ جبهه شمالي ـ انتهاي دره دولت آباد

توسط prodo (15 امتیاز)
ویرایش شده توسط prodo
...